Thẻ: sms

Sim A9G bài 4: Điều khiển thiết bị từ xa thông qua tin nhắn SMS

Sim A9G bài 4: Điều khiển thiết bị từ xa thông qua tin nhắn SMS

thumbnail-Sim A9G bài 4: Điều khiển thiết bị từ xa thông qua tin nhắn SMS

Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một project mới cho phép: Bật/tắt thiết bị (led) từ xa thông qua tin nhắn SMS; Gửi tin nhắn SMS báo cáo trạng thái hiện tại của thiết bị (led); Và chỉ thực hiện lệnh SMS đến từ các số điện thoại đã lưu trước […]