Thẻ: blink

SIM A9G bài 3: Blink và Hello World thần thánh

SIM A9G bài 3: Blink và Hello World thần thánh

thumbnail-SIM A9G bài 3: Blink và Hello World thần thánh

Sau khi cài đặt bộ SDK và các công cụ cần thiết, chúng ta hãy bắt tay vào code ngay một project Blink – Hello World, rồi nạp thử xem A9G chạy ngon không nhé. Chuẩn bị phần cứng: 1 board Pudding, 1 module USB-UART với chip CP2102, 1 cáp microUSB và 3 sợi bus kết nối […]